veiledning i hvordan å besvare

jobbintervjuspørsmål

Fortell om deg selv!

Dette brukes ofte av intervjueren for å få deg til å slappe av, og roe deg. Å snakke om seg selv, det klarer de fleste. Vi anbefaler at du tar med deg rådene fra hvordan å presentere seg. Klikk gjerne her for en repetisjon!

Nevn 3 sterke sider!

Dette er det viktig at du har kontroll på. Fra arbeidet med din «Egenanalyse» og «Suksesshistorier» har du flere gode egenskaper og suksesshistorier. Det siste er spesielt viktig. Det å kunne forsterke en påstand om noe du er god på med å fortelle en historie som underbygger dette, er meget hensiktsmessig!

Hvilke sider ved deg selv jobber du med å forbedre? (Hva er dine svake sider?)

Ingen kan alt – så derfor er ikke dette spørsmålet så utfordrende som det kan oppfattes. En viss ydmykhet og selvinnsikt er det man etterspør.

Hvis jeg spør din tidligere sjef, hva vil vedkommende si om deg?

En interessant øvelse i seg selv, mens du arbeider med en egenanalyse, er å spørre dine nærmeste hva dine sterke og svake sider, er. Når du skal kontakte dine referanser, er dette et spennende spørsmål å få svaret på; hva er det vedkommende faktisk tenker om deg.

Hva motiverer deg?

Dette er viktig både for deg og arbeidsgiver å vite. For arbeidsgiver er det viktig å vite at man kan tilby deg som arbeidstaker et miljø der du kan ha suksess. Det er bra for bedriften du skal jobbe i.

Hva legger du i et godt arbeidsmiljø?

Det er viktig at du vet hvordan du vil ha det. På samme måte som i forrige spørsmål, er det viktig for arbeidsgiver å kunne legge til rette for at du trives. Hvis du ikke gjør det, er det lite sannsynlig at du vil kunne gjøre ditt beste, eller jobbe i bedriften særlig lenge.

Fortell hvorfor vi skal velge deg!

Du må vite hva som er dine sterkeste sider, og hvordan det er til nytte for bedriften du skal jobbe hos. Svaret på dette spørsmålet kan være avgjørende for om du får jobben eller ikke.